Vuhu

Her er svar på de mest almindelige spørgsmål

Hvordan prissættes mangler og forbedringer uden dokumentation? 
Eventuelle mangler skal prissættes efter hvad en normal håndværker skal have for at udbedre manglen/fejlen. 
Forbedringer uden bilag skal vurderes efter et kritisk skøn.
Såfremt der er tvivl, skal der prissættes ud fra laveste “fællesnævner.”

Må jeg bruge en anden vurderingsmand? F.eks. min ejendomsmægler?
Hvis der står i foreningens salgs- eller vurderingspolitik, at Vurderingshuset skal benyttes, må der ikke anvendes et andet vurderingsfirma. De fleste foreninger vil have en fast vurderingsansvarlig tilknyttet som kender foreningen og den vurderingspraksis som er aftalt med bestyrelsen. 

Jeg har en tidligere vurderingsrapport. Kan jeg bruge den?
Såfremt denne vurdering ikke er over seks måneder gammel, kan den bruges. Hvis den tidligere vurdering er udført af Vurderingshuset og fristen på seks måneder er begrænset overskredet, kan der – mod en tro og lov erklæring fra sælger – laves en forlængelse på op til seks måneder eller inden for kalenderåret. Dog aldrig med mere end en gyldighed på 1 år fra besigtigelsen. Dette skyldes, at der løbende sker slitage på boligen samt at forbedringer nedskrives hvert år.

Er den tidligere vurdering ikke udført af Vurderingshuset har vi ikke mulighed for at forlænge vurderingsrapportens gyldighedsperiode.

Hvordan skal jeg udlevere mine bilag og til hvem?
Alle bilag skal scannes og sendes til vurdering@vurderingshuset.dk. Forbedrings bilag nummereres jf. forbedringslisten. Skulle det ikke være muligt at scanne disse, kan man tage et billede af bilaget og sende dette. Originaler bør overdrages til den kommende køber. 
Husk at alle bilag skal fremsendes samlet, for at undgå en forlænget sagsbehandling.
Er den tidligere vurdering ikke udført af Vurderingshuset har vi ikke mulighed for at forlænge vurderingsrapportens gyldighedsperiode.

Er den tidligere vurdering ikke udført af Vurderingshuset har vi ikke mulighed for at forlænge vurderingsrapportens gyldighedsperiode.

Hvornår modtager jeg rapporten?
Efter besigtigelsen udarbejdes rapporten og denne vil typisk blive fremsendt til underskrift inden for 6 arbejdsdage. Ønsker du en hasteekspedition af udarbejdelsen, skal dette aftales med den vurderingsansvarlig ved bestilling af vurderingsrapport, det er en ekstraordinær proces som kun kan udføres hvis muligt i pågældende periode. Dette koster et ekstra gebyr jf. prislisten, se den på vuhu.dk

Jeg kan ikke finde mine bilag. Hvad gør jeg?
I vores udarbejdet forbedringslisten kan sælger under hvert rum (faner i bunden af regnearket) er der afsnittet “2. Udførte forbedringsarbejder og materialer, hvor der ikke foreligger bilag.” Her anføres årstallet for arbejdet, arbejdets art og prisen. 

Kan jeg fravælge en vurdering?
Foreningens vedtægter og salgsprocedure vil typisk regulere hvorvidt der skal eller ikke skal foretages vurdering af andelen. Der henvises derfor til foreningens vedtægterne, salgs- og vurderingsprocedure og evt. generelforsamlingsbeslutninger. Det vil til enhver tid være en fordel at få foretaget en vurdering, da dette kan klarlægge uoverensstemmelser i forbindelse med værdiansættelsen af andelen. Dette er både i forbindelse med forbedringer, fejl og mangler. 

Jeg har lavet mange forbedringer og det vil tage mig lang tid at udfylde jeres forbedringsliste samt at scanne og nummerere bilag. Kan I ikke bare vurdere det til besigtigelsen?
Det korte svar er nej. Ved at udfylde forbedringslisten får du som andelshaver mulighed for at få godtgjort så mange forbedringsarbejder som muligt. Ved at nummerere og scanne bilag som du sender til os, sparer du både tid og penge. Vi gemmer dine bilag og har altid mulighed for at kunne dokumentere at dine forbedringer er korrekt udført med korrekt dokumentation på forbedringsposten, f.eks. ved indsigelser når du skal sælge.

Typiske fejl og mangler? (afhænger af den enkelte forening)
Bagatel grænse for mangler er sat til 1.000,00 kr.

 1. Ikke lovlige forhold:
  Ved usikkerhed/tvivl om lovligheden vedrørende installationer eller lign. skal dokumentation på lovlighed fremsendes til administrator.
  Blandt de mest almindelige forhold kan nævnes; manglende behørige byggetilladelser, forhold vedr. brand, vådrum, el- og vvs-installationer.                                                                                    
 2. Mangler– de mest hyppigste 
  a. Manglende dørblad – for at en dør er korrekt fjernet, skal hængsler og slutblik fjernes, så betragtes dette som en døråbning. Fradrag ved manglende dør kr. 5.000,-
  b. Manglende eller defekt dørhåndtag: 800.-kr
  c. Manglende afslutning eller større skader i overflader/elementer.
  d. Manglende panel – der skal være behørig afslutning mellem gulve og vægge.
 3. Hvordan værdisættes mit eget arbejde?
  Eget arbejde værdisættes efter ABF’s retningslinjer for timepriser – Find ”Satser for eget arbejde” samt ”forbedringskataloget” på deres hjemmeside; www.abf-rep.dk

Hvad er forbedring og hvad er vedligeholdelse?
Forbedringer er arbejder der øger den brugsmæssige værdi af boligen og dermed ikke arbejde der kan betragtes som almindelig vedligeholdelse eller udbedring af et mangelfuldt forhold.

Jf. ABF er forbedringer følgende:
– Et arbejde, der øger den brugsmæssige værdi af boligen.
– Et arbejde, der ikke kan betragtes som almindelig vedligeholdelse.

Maling, slibning og alle former for overfladebehandling (tapet, lak, maling m.m.) af overflader er at betragte som vedligeholdelse, uanset om det er udført i forbindelse med etableringen eller ved etablering af en ny væg.   
Undtagelsesvis kan ekstraordinær afslibning af gammelt gulv, dvs. 1. gang afslibning, godskrives som forbedring. Dette skal dog godkendes af bestyrelsen på forhånd. Afskrivningen er over 5 år og under forudsætning af, at der er lakeret eller på anden måde overfladebehandlet til mere slidstærk overflade.  

Jeg er blevet opkrævet et beløb i vurderingsrapporten under ’’aftalt merudgift’’. Hvorfor det?
Der tillægges kr. 500,00 særskilt for ’’Eget arbejde’’ og ’’Forbedringer uden bilag’’, pr. vurderingsrapport.
Har du forbedringsposter som hører under en eller begge af disse emner vil den aftalte merudgift derfor fremgå på vurderingsrapporten. Husk, at det ikke er hver enkel post under hver af disse emner der tillægges gebyr, udelukkende og særskilt gebyr jf. Prislisten.

Jeg har lavet mit eget skema over forbedringer. Kan I ikke bare få det?
Vi tager kun imod vores forbedringsliste udfyldt som beskrevet i vurderingsproceduren. Dette vil spare dig for både tid og penge som sælger, idet vi ikke skal bruge tid på at gennemskue hvor de forskellige forbedringsposter hører til i vores eget skema samt hvilke bilag der hører til hvor. Følger du vores procedure vil din vurderingsproces gå hurtigere.  

Min forening kræver el og/eller vvs-attester i forbindelse med salg. Skal disse være udarbejdet inden besigtigelsen kan finde sted?
Som udgangspunkt, er det ikke et krav at have el og/eller vvs-synene klar inden besigtigelse. Det vil sige at vi sagtens kan påbegynde vurderingsproceduren uden, vi kan bare ikke frigive vurderingsrapporten førend vi har el og/eller vvs-synene i hænde. 
Husk, at der kan være fejl/mangler/ulovligheder af synene og at det er dit ansvar at udbedre disse og at sende behørig dokumentation for dette til administrator. Det kan medføre ekstra ventetid for dig som sælger.

Jeg mangler stadig svar…

Skriv til os via kontakt@vuhu.dk 

Send os dine oplysninger og vi vil kontakte dig!