Vuhu

Andelsvurdering

Skal du have vurderet din andelsbolig?

Vurderingshuset udfører hvert år ca. 400 andelsvurderinger. Vi har derfor stor erfaring med processen, de spørgsmål der opstår undervejs og hvad du helt praktisk skal gøre, når du overvejer at sælge din andelsbolig.

Her på siden har vi forsøgt at besvare de spørgsmål du måske sidder med. Vi fortæller om processen og hvordan du kommer videre, når du har besluttet at få din andelsbolig vurderet.

I menuen øverst “Alt om din vurdering” kan finde informationer.

Krav i forbindelse med vurdering?

Har du besluttet dig for at sælge din andelsbolig, er der et par nødvendige skridt du skal tage, før vi kan lave en besigtigelse.
Det anbefales, at du finder ud af om der er særlig krav i din andelsboligforening ved salg. F.eks. krav til el- og vvs syn som er det mest almindelige krav.
Der skal sættes tid af til at finde evt. relevante dokumenter som vi skal bruge ved en vurdering; tidligere vurdering, byggetilladelser/andragende hvis du har søgt om byggetilladelse i forbindelse med større ændringer af boligen, fakturaer/boner for forbedringer eller anden relevant dokumentation.

Kontakt din ejendomsadministrator eller bestyrelse for informationer omkring særlige krav i forbindelse med salg i din forening.

 Tryk “Jeg vil gerne have en vurdering” nedefor, og der vil blive oprettet en sag og du vil blive kontakte om den videre proces. 

Besigtigelse af din andelsbolig

For at vi kan fastsætte en dato for besigtigelsen, har vi brug lidt oplysninger fra dig.

Vi skal bruge følgende:

  • Forbedringsliste (excel-ark med oplysninger omkring de evt. forbedringer du har foretaget)
  • Kvitteringer, fakturaer eller anden dokumentation på forbedringer
  • Opgørelser af eget arbejde (her skal “forbedringslisten” anvendes)
  • Indhentning af tidligere vurdering fra administrator
  • Eventuelle byggetilladelser og dokumentation på afsluttet byggesag

Er der er krav om el – og/eller vvs-tjek i din forening, skal vi bruge denne dokumentation. Vurderingsrapporten kan først færdiggøres og udsendes, når vi har modtaget den.

Al dokumentation skal være i kopieret udgave og skal sendes samlet på mail : Vurdering@vuhu.dk   

Du kan downloade forbedringsliste ved at trykke på knappen nedenfor. 

Se alt om din vurdering i menuen “Alt om din vurdering” 

Praktisk vedrørende besigtigelsen af andelsboligen

__________________________________________

Hvor længe går der før jeg modtager et tidspunkt for besigtigelsen? 
Så snart vi har modtaget al nødvendig dokumentation er vi tættere på at kunne lave den egentlige vurdering. 
Du kan forvente en fastsættelse af dato for besigtigelsen indenfor to-fem hverdage. Datoen for besigtigelsen vil typisk ligge inden for 7 hverdage. 

Er det muligt at få en tid før?
Vi arbejder så hurtigt vi kan og giver dig altid vores først ledige tid. Skulle vi få et afbud på en anden besigtigelse, kan der være mulighed for få en tid før. Du er altid velkommen til at spørge om det er muligt at få lavet en “Hastebesigtigelse”. På prislisten nedenfor kan du se hvordan vi prissætter det. 

Hvor lang tid tager en besigtigelse? 
En besigtigelse tager typisk mellem en halv og en hel time. Men er der omfattende bilag eller fejl/mangler/væsentlig misvedligeholdelse, er det en god ide at sætte lidt ekstra tid af.

Skal jeg foretage mig noget under besigtigelsen?
Som udgangspunkt skal du ikke foretage dig noget. Men ligger du inde med informationer omkring lejlighedens stand, som ikke er synlige eller oplyst i fremsendte dokumentation, skal dette i talesættes. Som sælger har du nemlig oplysningspligt. 
Sælgers underskrift på vurderingen fungerer som bekræftelse og godkendelse af vurderingen. 

Send os dine oplysninger og vi vil kontakte dig!