Vuhu

Forbedringsliste - FV01

Dine forbedringer skal indtastes i Excel-arket, FV01. Hårde hvidevarer skal også indføres, ligesom løsøre i form af klædeskab eller lign. med fordel også indtastes. Andet inventar medtages normalt ikke, men lad os kigge på sammen ved besigtigelsen.
Vejledning til indtast fremgår af filens 1. fane.
Hent filen ned på i din PC, ved at trykke på knappen nedenfor.

Send os dine oplysninger og vi vil kontakte dig!