Vuhu

ABF's forbedringskatalog

ABF’s forbedringskatalog bliver løbende opdateret og udgivet hvert andet år.
Kataloget nedenfor fremgår af ABF håndbogen og er fra år 2020.
Listen er ikke udtømmende, men de fleste overflader og elementer fremgår.

Forbedringskataloget er udgivet af ABF (Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation.) Se mere på deres hjemmeside:

ABF’s forbedringskatalog

Send os dine oplysninger og vi vil kontakte dig!